Advokat Johannes Sundet

Johannes Sundet er utdannet polititjenestemann med flere års erfaring fra Oslo politidistrikt. Etter ferdig juridikum i 1991 arbeidet han først som dommerfullmektig og deretter som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Wiersholm. Han har vært partner i advokatfirmaet Buttingsrud siden 1997. Johannes har hovedsakelig bistått næringsdrivende kunder med spørsmål innenfor flere sentrale rettsområder. Han har over 20 års erfaring med saker innen kontraktsrett, arbeidsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett, selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, fast eiendoms rettsforhold og erstatningsrett, men bistår også privatpersoner innenfor familie- og arverett. Johannes arbeider mye med transaksjoner innenfor næringseiendommer og har også erfaring med patent- og varemerkerett og konkurranserett. Han har bred prosedyre erfaring.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
1 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1993

Johannes Sundet er utdannet polititjenestemann med flere års erfaring fra Oslo politidistrikt. Etter ferdig juridikum i 1991 arbeidet han først som dommerfullmektig og deretter som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Wiersholm. Han har vært partner i advokatfirmaet Buttingsrud siden 1997. Johannes har hovedsakelig bistått næringsdrivende kunder med spørsmål innenfor flere sentrale rettsområder. Han har over 20 års erfaring med saker innen kontraktsrett, arbeidsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett, selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, fast eiendoms rettsforhold og erstatningsrett, men bistår også privatpersoner innenfor familie- og arverett. Johannes arbeider mye med transaksjoner innenfor næringseiendommer og har også erfaring med patent- og varemerkerett og konkurranserett. Han har bred prosedyre erfaring.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
1 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1993
Se hele profilen

Nils Mugaas er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Selskapet har 7 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Nils Mugaas 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 49 sidevisninger.

4 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2013
Se hele profilen
Advokat Per Engebreth Askilsrud

Per Engebreth Askilsrud er en advokat i Hønefoss og jobber for Askilsrud Per Engebreth Advokat. Selskapet har 2 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Per Engebreth Askilsrud 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 25 sidevisninger.

Thoresengården,3. etg., 3510 HØNEFOSS
10 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1983

Per Engebreth Askilsrud er en advokat i Hønefoss og jobber for Askilsrud Per Engebreth Advokat. Selskapet har 2 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Per Engebreth Askilsrud 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 25 sidevisninger.

Thoresengården,3. etg., 3510 HØNEFOSS
10 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1983
Se hele profilen
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen

Trine har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Trine har også lang erfaring med barnevernssaker. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder Medlem i Konkursrådet i 8 år Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år. Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget. Hun benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger, også for Juristenes utdanningssenter.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
3 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1985

Trine har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Trine har også lang erfaring med barnevernssaker. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder Medlem i Konkursrådet i 8 år Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år. Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget. Hun benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger, også for Juristenes utdanningssenter.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
3 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1985
Se hele profilen

Harald Heggen Brørby er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Harald Heggen Brørby AS. Selskapet har 2 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Harald Heggen Brørby 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

18 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1986
Se hele profilen
Advokat Annie Braseth

Annie Braseth er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Annie Braseth. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Annie Braseth 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 62 sidevisninger.

Kong Rings gate 16, 3510 HØNEFOSS
2 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1993

Annie Braseth er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Annie Braseth. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Annie Braseth 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 62 sidevisninger.

Kong Rings gate 16, 3510 HØNEFOSS
2 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1993
Se hele profilen

Erling Oppen Rognerud Bentzen er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erling Oppen Rognerud Bentzen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 32 sidevisninger.

8 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2003
Se hele profilen
Advokat Kjersti Fossum Engnæs

Kjersti Fossum Engnæs er en advokat i Hønefoss og jobber for LIGL Advokater AS. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kjersti Fossum Engnæs 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger.

Søndre torv 2B, 3510 Hønefoss
7 mest populær i Hønefoss

Kjersti Fossum Engnæs er en advokat i Hønefoss og jobber for LIGL Advokater AS. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kjersti Fossum Engnæs 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger.

Søndre torv 2B, 3510 Hønefoss
7 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen

Erik Christoffer Heen er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erik Christoffer Heen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 17 sidevisninger.

17 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2007
Se hele profilen

Lars Reinsnos er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Selskapet har 7 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Lars Reinsnos 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 25 sidevisninger.

Storgt. 7, 0155 Oslo
11 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2009
Se hele profilen
Advokat Gunn Iren Midtbø

Gunn Iren Midtbø er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Midtbø AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Gunn Iren Midtbø 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 38 sidevisninger.

Fossveien 1, 3510 Viken
5 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2008

Gunn Iren Midtbø er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Midtbø AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Gunn Iren Midtbø 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 38 sidevisninger.

Fossveien 1, 3510 Viken
5 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2008
Se hele profilen

Trine Hamborg Dahl er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Trine Hamborg Dahl AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Trine Hamborg Dahl 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

20 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen

Stian Hatleberg er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Selskapet har 7 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Stian Hatleberg 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Storgt. 7, 0155 Oslo
14 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2010
Se hele profilen

Guro Ottersen Trillhus er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Selskapet har 7 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Guro Ottersen Trillhus 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 26 sidevisninger.

Storgt. 7, 0155 Oslo
9 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2010
Se hele profilen

Bente Halvorsen er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bente Halvorsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 13 sidevisninger.

19 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen

Camilla Sørensen Walløe er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Camilla S. Walløe AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Camilla Sørensen Walløe 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

24 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2017
Se hele profilen

Christine Næss Mathiesen er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Selskapet har 7 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Christine Næss Mathiesen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 8 sidevisninger.

Storgt. 7, 0155 Oslo
25 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2018
Se hele profilen

Stine Sletaker Landmark er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Stine Sletaker Landmark 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

23 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2018
Se hele profilen

Hans Petter Askilsrud er en advokat i Hønefoss og jobber for Askilsrud Per Engebreth Advokat. Selskapet har 2 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Hans Petter Askilsrud 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 18 sidevisninger.

Thoresengården,3. etg., 3510 HØNEFOSS
16 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen

Marte Holte Brørby er en advokat i Hønefoss og jobber for Advokat Harald Heggen Brørby AS. Selskapet har 2 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Marte Holte Brørby 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 37 sidevisninger.

6 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2019
Se hele profilen

Christina Sagbakken er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Christina Sagbakken 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

21 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2018
Se hele profilen

Runar Bråthen er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Runar Bråthen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger.

Slottsgt. 3, 5003 BERGEN
26 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 2019
Se hele profilen

John Evgueni Nilsen er en advokat i Hønefoss og jobber for Arktis Bentzen Advokatfirma AS. Selskapet har 11 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har John Evgueni Nilsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger.

Torggata 15, 0181 OSLO
27 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen
Advokat Rune Erstad

Rune Erstad er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Rune Erstad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
13 mest populær i Hønefoss

Rune Erstad er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Rune Erstad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
13 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen
Advokat Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Geir Krydsby Kristiansen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 24 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
12 mest populær i Hønefoss

Geir Krydsby Kristiansen er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Geir Krydsby Kristiansen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 24 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
12 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen
Advokat Thea Cathrine Broch

Thea Cathrine Broch er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Thea Cathrine Broch 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 18 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
15 mest populær i Hønefoss

Thea Cathrine Broch er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Thea Cathrine Broch 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 18 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
15 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen
Advokat Siri van Kervel Røskaft

Siri van Kervel Røskaft er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Siri van Kervel Røskaft 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
22 mest populær i Hønefoss

Siri van Kervel Røskaft er en advokat i Hønefoss og jobber for Ringerike kommune. Selskapet har 4 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Siri van Kervel Røskaft 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
22 mest populær i Hønefoss
Se hele profilen
Bjødnabeen 4, 4031 STAVANGER
Se hele profilen
Rådhuset Osloveien 1, 3511 HØNEFOSS
Se hele profilen
Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS
Se hele profilen

Trenger du advokat i Hønefoss? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 registrerte profiler, komplett med utfyllende informasjon om navn, tittel, firma, telefon, e-post, adresse, pris og mer. På denne siden finner du informasjon om registrerte advokater i Hønefoss. Totalt er det 27 advokater fra Hønefoss på Advokatguiden.no, fra 13 forskjellige advokatfirma. Disse jobber innen juridiske fagområder som Familierett, Arverett og Fast eiendom. Flere av advokatene er oppført med søkeord som familierett, Kontraktsrett og næringseiendom. Mange av advokatene i Hønefoss og Norge for øvrig tilbyr gratis samtale om saken og fri rettshjelp (gratis advokat), før formell oppdragsbekreftelse utstedes. Dette kan virke kostnadsbesparende og gir en ekstra trygghet for deg som klient. Advokatguiden.no hjelper deg å finne den beste advokaten i Hønefoss ved å sammenligne tusenvis av profiler. Du kan lese anmeldelser fra tidligere klienter og dele dine egne erfaringer. Du kan også filtrere søkeresultatet basert på avstand, vurderinger og pris.