Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 3. av 29 mest populær i Førde

Om Lene Knapstad


Lene Knapstad har brei fagleg erfaring frå statleg forvaltning, domstolen (tingrett og Høgsterett) og som advokat. I dag arbeider ho mest med fast eigedom, familie- og arverett, strafferett og prosedyreoppdrag. Knapstad er fast forsvarar for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett. Knapstad er frå april 2020 oppnemnt som medlem av ei ny klagenemnd som regjeringa har etablert for klagesaker i samband med feilbehandling av EØS-saker i NAV.

Se mer

Kompetanseområder


Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter og profilvisninger. Antall anmeldelser, den samlede poengsum og antall profilvisninger er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Lene Knapstad rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

3. av 29 mest populær i Førde 51 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Lene Knapstad

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Lene Knapstad til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Lene Knapstad

Klikk for å vurdere

Anmeldelse av Lene Knapstad
Score
Utmerket
8 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
8 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Testament,ektepakt og arvetvist.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 11. januar 2021
Testament,ektepakt og arvetvist.
4.8

Har gjennom flere år forsøkt å sette oss inn i regelverket omkring arv. For å kvalitetssikre vår egen kunnskap, ba vi om bistand fra Lene Knapstad. Etter to fellesmøte og noen telefonsamtaler, fikk vi en brei og god informasjon og anbefalinger om veien videre. På kort tid var alt det formelle arbeidet utført av Lene på en svært ryddig og god måte. Sjeldent eller aldri har vi sittet igjen med en følelse av å ha fått så god hjelp og sjeldent sittet igjen med en følelse av en god investering og pengebruk. Lene Knapstad formidler en interesse for vår sak, en ro, en tilgjengelighet og et inntrykk av at hun har ubegrenset tid til vår sak. Når hun har vært usikker på spørsmål vi har reist, har hun bedt om å få søke faglig hjelp av kollegaer. Vi har satt stor pris på hennes rolige væremåte, empati, faglighet og totale fravær av arroganse og travelhet.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Til Lene
En tidligere klient skrev en anmeldelse 6. januar 2021
Til Lene
5.0

Eg opplevde Lene Knapstad kunnskapsrik, lyttande og empatisk. I tillegg eit særs hyggjeleg menneske. Gangen i ei straffesak vart forklart slik at eg forsto eg var i trygge hender. Ho kunne og provosera meg, og slik bu meg på det som ville koma. I rettssalen gjekk ho dei andre, både aktor og forsvarar, ein høg gang. Hennar forslag til straff fekk og gjennomslag. Ho er snartenkt i situasjonen. Knapstad legg vekt på å ordleggja seg presist og velformulert både i skrift og tale. Det er ein fryd å lesa det ho skriv. Ho legg vekt på, og vil kanskje slå eit slag for, at tradisjonelt juridisk kansellispråk, kan formidlast minst like godt på nynorsk.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Fagleg dyktig,ryddig og held avtaler,fin framferd
En tidligere klient skrev en anmeldelse 6. januar 2021
Fagleg dyktig,ryddig og held avtaler,fin framferd
5.0

Har fått hjelp av Lene i 2 saker, ei ankesak til ein kommune og i ei dyrevernsak. Begge sakene førte fram til ønska resultat. Lene er lett å snakke med, ærleg og set seg grundig inn i saken. Kjem til be om hennar teneste om behov for advokathjelp. Anbefaler henne på det varmast.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Barnefordeling
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Skilsmisse 6. januar 2021
Barnefordeling
5.0

Eg nytta Knapstad til å utarbeide ein anke til Høgsterett. Knapstad er tydeleg, fagleg dyktig og medmenneskeleg. Anken gjekk igjennom, og vart trukken fram som eit framifrå arbeid av dei som tok over saka til Høgsterett. Eg tilrår Knapstad på det høgste.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Avtalerett
En tidligere klient skrev en anmeldelse 6. januar 2021
Avtalerett
5.0

Brukte Lene Knapstad som advokat i utviklinga av ein for oss avansert avtale med ein internasjonal motpart, og fann råd og innspel å vere av høg kvalitet og tryggande i prosessen.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales
En tidligere klient skrev en anmeldelse 6. januar 2021
Anbefales
5.0

Jeg ble selv anbefalt å bruke Lene som advokat for noen år siden. En profesjonell, engasjert og faglig dyktig advokat som jeg kan anbefale på det sterkeste.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Tidligere klient
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 6. januar 2021
Tidligere klient
5.0

Vil trygt anbefale Lene, faglig dyktig og fantastisk å forholde seg til i en vanskelig situasjon. Engasjert, tilstede og god kommunikasjon gjennom hele prosessen.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Enestående
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 6. januar 2021
Enestående
5.0

Har bare positivt å sei om Lene. Engasjert, tilgjengelig og faglig dyktig. Kan trygt anbefales.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre