Rangering 16 i Skien
Lisensiert siden 1999

Om Gunnar Klausen

Gunnar Klausen er en advokat i Skien og jobber for Advokat Gunnar Klausen. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Postboks 339, 3701 Skien. Besøksadressen er Cappelens gate 6 A, 3717 SKIEN. På Advokatguiden.no har Gunnar Klausen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 19 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Gunnar Klausen her.

Kompetanseområder

Familie og individ Arverett

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Arbeidsrett
Familie og individ Arbeidsrett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Familierett
Familie og individ Familierett

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Pengekravsrett
Økonomi og finans Pengekravsrett

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Gunnar Klausen rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

16. av 41 mest populær i Skien 19 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Gunnar Klausen

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Gunnar Klausen til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Gunnar Klausen

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand