Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 138. av 5392 mest populær i Oslo
Bevilling siden 1990

Om Hans Haavind


Arbeidsrett, trygderett, barnevernrett, erstatningsrett, familie- og arverett, strafferett, avtale-/kontraktsrett, bolig- og husleierett, gjeldsforhandlinger, offentlig forvaltningsrett, mm. Lang og variert erfaring fra offentlig forvaltning. Spesialfag: arbeidsrett og selskapsrett. Har tidligere arbeidet spesielt med arbeidsmiljø-juss, miljørett, fast eiendomsrettsforhold og offentlige anskaffelser.

Se mer

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Hans Haavind rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

138. av 5392 mest populær i Oslo 52 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Hans Haavind

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Hans Haavind til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Hans Haavind

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand