Total score
5.0 2 anmeldelser
Anmeldelse Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett
En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. september 2020
5.0
Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett

Super kvalitet. Knallbra tilgjengelighet. God styring av ansvarsfordeling mellom klient og advokat for å gjøre advokatens og klientens arbeid mest mulig effektivt.

Se mer

Om SANDS Advokatfirma DA


SANDS Advokatfirma DA er en i Bergen. Postadressen er Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo. Besøksadressen er Torgallmenningen 3 B, 5811 BERGEN. På Advokatguiden har SANDS Advokatfirma DA 2 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 40 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat SANDS Advokatfirma DA her.

Kompetanseområder


Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Legemidler, produktutvikling, produktgodkjenning, produktdokumentasjon

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Anmeldelse Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett
En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. september 2020
5.0
Anmeldelse for Martin Brox
Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett

Super kvalitet. Knallbra tilgjengelighet. God styring av ansvarsfordeling mellom klient og advokat for å gjøre advokatens og klientens arbeid mest mulig effektivt.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomfør
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Godt resultat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. september 2020
5.0
Anmeldelse for Jardar Bruun-Teigen
Godt resultat

Fikk bistand i min avskjedssak. Jardar leverte god service og resultatet ble topp. Anbefales.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomfør
5.0
Kommunikasjon
5.0

Område Bergen

Advokater 133

Søkeord


Advokatmekler agentavtaler aksjeeiertvister aksjonæravtaler aksjonærtvister aksjonøravtaler Anlegg ansvarlig næringsliv arbeidsrett arbeidstvister arveoppgjør avtalekonflikter avtalemekling avtalerett banker barnevern bedriftsøkonomi bedriftsutvikling bolig bompengeselskap bruksrettigheter bygg og anlegg bygg og anleggsbransjen Byggekontrakter byggetillatelser bygging av skip bygningsrett compliance complianve distribusjonsavtaler due diligence egenkapitaltransaksjoner eiendom eiendomsforvaltning eiendomssalg eiendomstranskasjoner eiendomstvister eiendomsutvikling eiendsomdforvaltning eiendsomtranskasjoner ekspropriasjon emisjoner entreprenørvirksomhet entreprise entrepriserett erstatning erstatningskrav etterforskning eu-eøs eurett fast eiendom festeavtaler finansadvokat finansiering fisjoner forhandling forhandlinger fornybar energi forretningsadvokat forretningsjuridisk rådg forretningsutvikling forsikring forsikringsoppgjør forvaltning frivillige gjeldsordning fusjon fusjoner generasjonsskifter granskning helse og omsorg helserett helsevesen hmsm ansvarsrett høyesterett husleierett hvitvasking hytte ikt immaterialrett Infrastruktur innovasjon insolvens insolvensrett internasjonal skatt og a internasjonale oppkjøp internasjonale transaksj internkontroll investerigsavtaler jobbtviste joint ventures jordskifte kapitalforvaltning kapitalmarked kjøp kommuner konfiktløsning konfliktløsning konkurranse konkurranserett konkurser konsernstrukturering kontrakt kontrakter og avtaler kontraktsforhandlinger kontraktsforhold Kontraktsoppfølgning kontraktsrett kontraktsutforming kontraktutarbeidelse korrupsjon kvalitetssikring kvalitetssystemer kystsoneplanlegging landbruksjus leasebacks leie leieforhold leiekontrakter leverandøravtaler lokalitetsklarering lønnsforhandling m&a Mekling mellommannsforhold miljø multinasjonale tvister myndighetskontakt myndighetsprosesser naborett nabotvister næringsdrivende næringseiendom næringsvirksomhet nedbemanning nettregulering Norsk Standard NS 8401 NS 8402 NS 8405 NS 8406 NS 8407 NS 8415 NS 8416 NS 8417 offentlig ansvar offentlig eiendomsinngre offentlig forvaltning offentlige anskaffelser offentlige innkjøp offshore installasjoner offshoreentreprise omorganisering omstrukturering opphavsrett oppkjøp Oppmann oppsigelser overtredelse overtredelser-sanksjoner økonomi patenter pensjon plan og byggning plan og bygningsrett produktansva profesjonsansvar Prosedyre Prosedyreteknikk prosesser prosjektfinansiering prosjektrådgivning rådgivning rammevilkår reguleringstvister restrukturering restruktureringer rettstvist revisjon salg Samspillskontrakter selskapsrett servitutter shippingvirksomhet skatt og avgifter skatterett skole Sluttoppgjør sosial vesen spesialområder stillingsvern strategisk rådgivning styreansvar systemleveranser tariffisering teknologi transaksjoner transaksjonsrett transkasjoner tvangsfullbyrdelse tvangsinndrivelse tvangsinnkreving tvisteløsning utbygging utbyggingsavtaler utredninger utviklingsprogrammer vassdragsrett virksomhetsetablering Voldgift yrkesskader

Adresse


Postadresse

Postboks 1829 Vika

0123 Oslo

Besøksadresse

Torgallmenningen 3 B

5811 BERGEN

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.