Total score
5.0 3 anmeldelser

Om Sands Advokatfirma DA


Sands Advokatfirma DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo Besøksadressen er Torgallmenningen 3 B, 5811 BERGEN. På Advokatguiden har Sands Advokatfirma DA 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 50 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Sands Advokatfirma DA her.

Kompetanseområder


Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Anmeldelse av Sands Advokatfirma DA
Score
Utmerket
3 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
3 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse En fantastisk advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Prosedyre 13. desember 2022
En fantastisk advokat
5.0
Anmeldelse for Gisle Edvard Årnes

Gisle er en ekstremt dyktig advokat. Han var en av advokatene i SANDS som kjørte den offentlig kjente Westerdals-saken, hvor hundrevis av tidligere elever ble tilkjent mer enn 40 millioner kroner i erstatning fra sin tidligere skole. Gisle er varm, forstå...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse John bryr seg
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. september 2022
John bryr seg
5.0
Anmeldelse for John Steffen Gulbrandsen

John og Henriette i SANDS gjorde en formidabel jobb med saken vår. Vi fikk god veiledning om muligheter underveis. John utviste svært god forståelse for det å være start-up i en vanskelig situasjon, og vi var svært fornøyd med vilkårene vi fikk innledning...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett
En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. september 2020
Knallbra bistand i forbindelse med sak innen selkskapsrett
5.0
Anmeldelse for Martin Brox

Super kvalitet. Knallbra tilgjengelighet. God styring av ansvarsfordeling mellom klient og advokat for å gjøre advokatens og klientens arbeid mest mulig effektivt.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 3 anmeldelser
Område Oslo
Advokater 135

Søkeord


Advokatmekler agentavtaler aksjeeiertvister aksjonæravtaler aksjonærtvister aksjonøravtaler Anlegg ansvarlig næringsliv arbeidsrett arbeidstvister arveoppgjør avtalekonflikter avtalemekling avtalerett barnevern bedriftsøkonomi bedriftsutvikling bolig bompengeselskap bruksrettigheter bygg og anlegg bygg og anleggsbransjen Byggekontrakter byggetillatelser bygging av skip bygningsrett compliance complianve distribusjonsavtaler due diligence egenkapitaltransaksjoner eiendom eiendomsforvaltning eiendomssalg eiendomstranskasjoner eiendomstvister eiendomsutvikling eiendsomdforvaltning eiendsomtranskasjoner ekspropriasjon emisjoner entreprenørvirksomhet entreprise entrepriserett erstatning erstatningskrav etterforskning eu-eøs eurett fast eiendom festeavtaler finansadvokat finansiering fisjoner forhandling forhandlinger fornybar energi forretningsadvokat forretningsjuridisk rådg forretningsutvikling forsikring forsikringsmegling forsikringsoppgjør forsikringsvilkår forvaltning frivillige gjeldsordning fusjon fusjoner generasjonsskifter granskning helse og omsorg helserett helsevesen hmsm ansvarsrett husleierett hvitvasking hytte ikt immaterialrett Infrastruktur innovasjon insolvens insolvensrett internasjonal skatt og a internasjonale oppkjøp internasjonale transaksj internkontroll investerigsavtaler jobbtviste joint ventures jordskifte kapitalforvaltning kapitalmarked kjøp kommuner konfiktløsning konfliktløsning konkurranse konkurranserett konkurser konsernstrukturering kontrakt kontrakter og avtaler kontraktsforhandlinger kontraktsforhold Kontraktsoppfølgning kontraktsrett kontraktsutforming kontraktutarbeidelse korrupsjon kvalitetssikring kvalitetssystemer kystsoneplanlegging landbruksjus leasebacks leie leieforhold leiekontrakter leverandøravtaler lokalitetsklarering lønnsforhandling m&a Mekling mellommannsforhold miljø multinasjonale tvister myndighetskontakt myndighetsprosesser naborett nabotvister næringsdrivende næringseiendom nedbemanning nettregulering Norsk Standard NS 8401 NS 8402 NS 8405 NS 8406 NS 8407 NS 8415 NS 8416 NS 8417 offentlig ansvar offentlig eiendomsinngre offentlig forvaltning offentlige anskaffelser offentlige innkjøp offshore compliance offshore installasjoner offshoreentreprise omorganisering omstrukturering opphavsrett oppkjøp Oppmann oppsigelser overtredelse overtredelser-sanksjoner økonomi patenter pensjon plan og byggning plan og bygningsrett produktansva profesjonsansvar Prosedyre Prosedyreteknikk prosesser prosjektfinansiering prosjektrådgivning rådgivning rammevilkår reguleringstvister restrukturering restruktureringer rettstvist revisjon salg Samspillskontrakter selskapsrett servitutter shippingvirksomhet skatt og avgifter skatterett skole Sluttoppgjør sosial vesen spesialområder stillingsvern strategisk rådgivning styreansvar systemleveranser tariffisering teknologi transaksjoner transaksjonsrett transkasjoner tvangsfullbyrdelse tvangsinndrivelse tvangsinnkreving tvisteløsning utbygging utbyggingsavtaler utredninger utviklingsprogrammer vassdragsrett virksomhetsetablering Voldgift yrkesskader

Adresse


Postadresse

Postboks 1829 Vika

0123 Oslo

Besøksadresse

Torgallmenningen 3 B

5811 BERGEN

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre