Total score

Om KPMG Law Advokatfirma AS


KPMG Law Advokatfirma AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 1434, 8037 Bodø. Besøksadressen er Kanalveien 11, 5008 BERGEN. På Advokatguiden har KPMG Law Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 24 sidevisninger.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Tollavgifter, eksportkostnader, importkostnader, tolldeklarasjon, innførselsdeklarasjon

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Område Bergen

Advokater 73

Søkeord


aksjeordninger akskjehandel anleggsvirksomhet arbeidsforhold arbeidsgiveravgift arbeidslivsspørsmål arbeidsrett avgift avgiftsoptimalisering bank bankvirksomhet bedriftsrådgivning bedriftsskatt benchmarking bokettersyn bokføringstjenester børsnotering bygg bygg og anleggsvirksomhe byggekontrakter detaljhandel due diligence due dilligence egenkapitaltransaksjoner eiendomsforvaltning eiendomsutvikling eksport energi energisektor filialbeskatning finans finansiering fisjoner foredragsholder forretningsjus forsikringsrett forvaltningsrett fusjoner fusjoner og oppkjøp gass generasjonsskifter havn helse helserett hms hr immigrasjon immigrasjonstjenester incentivordninger indirekte skatt- mva industri internasjonal arbeidsret internasjonal handel internasjonal personbesk internasjonal selskapsbe internasjonal skatt internasjonal trygd internasjonale markeder internprising interprising investeringer juridiske tjenester kapitalendringer kommersielle kontrakter konfliktløsning koordinering lederstøtte legemiddelproduksjon logistikk medverdiavgift merverdi og omsetningsav mva myndigheter nasjonale markeder naturressurser næringseiendom offentlig sektor offshorekontrakter olje olje og gass omorganisering oppkjøp organisering økonomi økonomitjenester pensjonslovgivning pensjonsrett personbeskatning Personvern private equity prosedyre rådgivning rådgivning skipsfart rammevilkår rapporteringsforpliktels regnskap regress restrukturering restruktureringer revisjon særavgifter selskapsbeskatning selskapsrett selskapsrett og internpr selskapsstruktur shipping sjømat skatt skatt og avgifter skatt og moms skattejurist skatterådgivning skatterett skipsfart Tax law tjenestemannsrett toll transaksjoner transaksjonsrådgivning transkasjoner transport transport og logistikk trygderett tviseløsning utlendingsregelverket virksomhetssalg visa

Adresse


Postadresse

Postboks 1434

8037 Bodø

Besøksadresse

Kanalveien 11

5008 BERGEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.