Total score

Om KPMG Law Advokatfirma AS


KPMG Law Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo. Besøksadressen er Kanalveien 11, 5008 BERGEN. På Advokatguiden har KPMG Law Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 19 sidevisninger.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Tollavgifter, eksportkostnader, importkostnader, tolldeklarasjon, innførselsdeklarasjon

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Område Oslo
Advokater 76

Søkeord


aksjeordninger akskjehandel anleggsvirksomhet arbeidsforhold arbeidsgiveravgift Arbeidsrett avgift avgiftsoptimalisering bank bedriftsrådgivning bedriftsskatt benchmarking bokettersyn bokføringstjenester bygg corporate compliance detaljhandel due diligence due dilligence egenkapitaltransaksjoner eiendomsforvaltning eiendomsutvikling eksport energi energisektor finans finansiering fisjoner foredragsholder forretningsjus forsikringsrett fusjoner fusjoner og oppkjøp gass generasjonsskifter havn helse helserett hms hr immigrasjon immigrasjonstjenester incentivordninger indirekte skatt- mva industri internasjonal arbeidsret internasjonal handel internasjonal personbesk internasjonal selskapsbe internasjonal skatt internasjonal trygd internasjonale markeder internprising interprising investeringer juridiske tjenester kapitalendringer kommersielle kontrakter koordinering korrupsjon legemiddelproduksjon logistikk markedsmanipulasjon medverdiavgift merverdi og omsetningsav mva myndigheter nasjonale markeder naturressurser næringseiendom offentlig sektor olje olje og gass omorganisering oppkjøp organisering økonomi økonomitjenester pensjonslovgivning pensjonsrett personbeskatning Personvern private equity prosedyre rådgivning rådgivning skipsfart regress restrukturering restruktureringer revisjon særavgifter selskapsbeskatning selskapsrett og internpr selskapsstruktur shipping sjømat skatt skatt og avgifter skattejurist skatterådgivning skatterett skipsfart Tax law toll transaksjoner transaksjonsrådgivning transkasjoner transport transport og logistikk trygderett tviseløsning utlendingsregelverket verdipairrett visa

Adresse


Postadresse

Postboks 7000 Majorstuen

0306 Oslo

Besøksadresse

Kanalveien 11

5008 BERGEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.