Total score

Om Bing Hodneland Advokatselskap DA


Bing Hodneland Advokatselskap DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo Besøksadressen er Fridtjof Nansens plass 4, 0160 OSLO. På Advokatguiden har Bing Hodneland Advokatselskap DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Kompetanseområder


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre