Total score
2.9 2 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Hjort AS


Advokatfirmaet Hjort AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadressen er Akersgt. 51, 0180 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hjort AS 2 anmeldelser og 2.9 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 65 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Hjort AS her.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Anmeldelse av Advokatfirmaet Hjort AS
Score
Utmerket
0 anmeldelser
God
1 anmeldelse
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
1 anmeldelse
Periode
2 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Bra, men dyrt
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2020
Bra, men dyrt
4.2
Anmeldelse for Karen Margrethe Bugge

Brukte Karen Bugge ifm det som (i min verden...) burde være noe enkelt og raskt og billig. Karen gjorde en god jobb og leverte det som var nødvendig. Men det ble svært dyrt. Sikkert ikke bare hennes feil, men Hjort er utvilsomt et dyrt selskap å bruke, me...

Se mer
Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
4.0
Gjennomføring
4.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales ikke
En tidligere klient skrev en anmeldelse 29. februar 2020
Anbefales ikke
1.7
Anmeldelse for Lars Christensen

Vi brukte han Oen samværssak. Hans uortodokse stil, fikk oss som klient, saksøkt. Han fakturerte langt mer enn han jobbet og vi havnet i retten mot ham. Her kom det frem at han har en lang rekke tidligere problemer som dette.

Se mer
Juridiske ferdigheter
2.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
2.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
2.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
2.0
Gjennomsnitt
2.9 2 anmeldelser
Område Oslo
Advokater 74

Søkeord


anleggsprosjekt anskaffelser anskaffelsesprosesser arbeidsliv arbeidsmiljø arbeidsmiljøloven arbeidsrett arbeidstvister arveoppgjør arverett avskjed bank og finans barnebidrag barnebortføring barnefordeling barnerett barnevern barnevernrett bistandsadvokat børs og verdipapirrett byggeprosjekt byggesaker byggetillatelser byggherre bygningslovutvalget corporate compliance diskrimineringsjus disriminering distribusjonsavtaler dommerfullmektig eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendsomstranskasjoner ektepakter energi entreprenørvirksomhet entreprise entrepriserett erstatningsrett erstatningssaker familieeide bedrifter fast eiendom fondstrukturer foreningsrett fornybar energi forretningsjuss forsikring forsikringssektor forvaltningsrett franchiseforhold gdpr generasjonsskifte granskning granskningsoppdrag hms høyesterett incentivordninger innsidehandel it sikkerhet jobbtvister jordskifte klagesaker kollektiv arbeidsrett konkurranserett kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsforhandlinger kontraktsinngåelse kontraktsinngåelser kontraktsoppfølgning kontraktsrett korrupsjon lagmannsretten ledelsesansvar leieforhold lønnsforhanfling markedsmanipulasjon menneskerettdomstolen naturressurser nedbemanningsprosesser offentlige anskaffelser omorganisering omorganiseringsprosesser omsorgsfordeling omstilling opphavsrett oppkjøp oppsigelse oppsigelser økonomisk kriminalitet økonomisk utroskap pensjon permitteringer personvern privatjus profesjonsansvar prosedyre prosessoppdrag prosjektgjennomføring rådgivning reguleringsplaner reorganisering rettslig rammeverk samarbeidsavtaler samboeravtaler samlivsbrudd selskapsrådgivning sivil tvisteløsning skifteoppgjør skilsmisse skilsmisseoppgjør sluttavtaler statsstøtte straffeforfølgning straffesaker svindel teknologi teknologi sektor telekommunikasjon testament tingretten tjenestemannsrett trakassering transaksjoner transkasjoner tvistehåndtering tvisteløsning tvistesaker utbygging utbyggingsavtaler varemerke og markedsføri verdipapirrett virksomhetsoverdragelse virksomhetsstyring

Adresse


Postadresse

Postboks 471 Sentrum

0105 Oslo

Besøksadresse

Akersgt. 51

0180 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre