Totale poeng
2.9 2 anmeldelser
Anmeldelse Bra, men dyrt
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2020
4.2
Bra, men dyrt

Brukte Karen Bugge ifm det som (i min verden...) burde være noe enkelt og raskt og billig. Karen gjorde en god jobb og leverte det som var nødvendig. Men det ble svært dyrt. Sikkert ikke bare hennes feil, men Hjort er utvilsomt et dyrt selskap å bruke, me...

Se mer

Om Advokatfirmaet Hjort DA


Advokatfirmaet Hjort DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Besøksadressen er Akersgt. 51, 0180 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hjort DA 2 anmeldelser og 2.9 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 54 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Hjort DA her.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Miljøforvaltning, miljøhensyn

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Anmeldelse Bra, men dyrt
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2020
4.2
Anmeldelse for Karen Margrethe Bugge
Bra, men dyrt

Brukte Karen Bugge ifm det som (i min verden...) burde være noe enkelt og raskt og billig. Karen gjorde en god jobb og leverte det som var nødvendig. Men det ble svært dyrt. Sikkert ikke bare hennes feil, men Hjort er utvilsomt et dyrt selskap å bruke, me...

Se mer
Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
4.0
Gjennomføring
4.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales ikke
En tidligere klient skrev en anmeldelse 29. februar 2020
1.7
Anmeldelse for Lars Christensen
Anbefales ikke

Vi brukte han Oen samværssak. Hans uortodokse stil, fikk oss som klient, saksøkt. Han fakturerte langt mer enn han jobbet og vi havnet i retten mot ham. Her kom det frem at han har en lang rekke tidligere problemer som dette.

Se mer
Juridiske ferdigheter
2.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
2.0

Område Oslo

Advokater 79

Søkeord


anleggsprosjekt anskaffelser arbeidsliv arbeidsmiljø arbeidsmiljøloven arbeidsrett arbeidstvister arveoppgjør arverett avskjed bank og finans barnebidrag barnebortføring barnefordeling barnerett barnevern barnevernrett bistandsadvokat boligrett børs og verdipapirrett byggeprosjekt byggerett byggesaker byggetillatelser byggherre bygningslovutvalget corporate compliance diskrimineringsjus disriminering distribusjonsavtaler dommerfullmektig eiendom eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendsomstranskasjoner ekspropriasjon ektepakter energi entreprenørvirksomhet entreprise entrepriserett erstatningsrett erstatningssaker familieeide bedrifter fast eiendom fondstrukturer foreningsrett fornybar energi forretningsjuss forsikring forsikringssektor forvaltningsrett franchiseforhold gdpr generasjonsskifte granskning granskningsoppdrag hms høyesterett incentivordninger innsidehandel it sikkerhet jobbtvister jordskifte klagesaker kollektiv arbeidsrett konkurranserett kontrakt kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsforhandlinger kontraktsinngåelse kontraktsinngåelser kontraktsoppfølgning kontraktsrett korrupsjon lagmannsretten ledelsesansvar leieforhold lønnsforhanfling markedsmanipulasjon menneskerettdomstolen miljø naturressurser nedbemanningsprosesser offentlige anskaffelser omorganisering omorganiseringsprosesser omsorgsfordeling omstilling opphavsrett oppkjøp oppsigelse oppsigelser overdragelse økonomisk kriminalitet økonomisk utroskap pensjon permitteringer personvern plan og bygningsrett privatjus profesjonsansvar prosedyre prosessoppdrag rådgivning reguleringsplaner reorganisering rettslig rammeverk samarbeidsavtaler samboeravtaler samlivsbrudd selskapsrådgivning sivil tvisteløsning skifteoppgjør skilsmisse skilsmisseoppgjør sluttavtaler statsstøtte straffeforfølgning straffesaker svindel teknologi teknologi sektor telekommunikasjon testament tingretten tjenestemannsrett trakassering transaksjoner transkasjoner tvisteløsning tvistesaker utbygging utbyggingsavtaler utleie varemerke og markedsføri verdipapirrett vind og vannkraft virksomhetsoverdragelse virksomhetsstyring

Adresse


Postadresse

Postboks 471 Sentrum

0105 Oslo

Besøksadresse

Akersgt. 51

0180 OSLO

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
2.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
2.0
Gjennomsnitt
2.9 2 anmeldelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand