Total score
5.0 3 anmeldelser
Anmeldelse Super advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. oktober 2020
5.0
Super advokat

Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke Saba Hussain hun er dyktig. Hun gjør en god jobb og er svarer når du har spørsmål

Se mer

Om Codex Advokat Oslo AS


Codex Advokat Oslo AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo. Besøksadressen er Kristian Augusts gate 7b, 0164 OSLO. På Advokatguiden har Codex Advokat Oslo AS 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 112 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Codex Advokat Oslo AS her.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Anmeldelse Super advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. oktober 2020
5.0
Anmeldelse for Saba Hussain
Super advokat

Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke Saba Hussain hun er dyktig. Hun gjør en god jobb og er svarer når du har spørsmål

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Barnefordelingssak - i trygge hender
En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. september 2020
5.0
Anmeldelse for Saba Hussain
Barnefordelingssak - i trygge hender

Advokat Saba Hussain er dyktig, svarer raskt på spørsmål og er enkelt å samarbeide med. Jeg følte meg trygg og godt ivaretatt hele veien. Anbefales på det varmeste!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse God jobb
En tidligere klient skrev en anmeldelse 18. april 2020
5.0
Anmeldelse for Marte Nesje
God jobb

Hun er flink til å lytte, gi gode råd og er fagmessig flink.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.