Total score
5.0 11 anmeldelser

Om Nordia Law Advokatfirma AS


Nordia Law Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 2032 Vika, 0125 Oslo Besøksadressen er Rådhusgata 24, 0151 OSLO. På Advokatguiden har Nordia Law Advokatfirma AS 11 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 26 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Nordia Law Advokatfirma AS her.

Kompetanseområder


Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Anmeldelse av Nordia Law Advokatfirma AS
Score
Utmerket
10 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
10 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Bistand i husleietvistutvalget
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. oktober 2023
Bistand i husleietvistutvalget
5.0
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Vi fikk mange gode råd for å opprettholde saklighet i prosessen, samt bistand i møte med utvalget og motparten hvor det ikke var lett å tenke seg om og svare etter hvert som usannheter og beskyldninger fra motparten ble presentert i rask rekkefølge. Saken...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Dyktig eiendomsadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Næringseiendom 24. oktober 2023
Dyktig eiendomsadvokat
5.0
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Vi har brukt Dagenborg i forbindelse med oppkjøp og utvikling av en næringseiendom. Hun er dyktig på skatte- og avgiftstilpasninger, og vi kommer til å bruke henne igjen.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Fikk jobben gjort!
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Avtale- og kontraktsrett 21. juni 2022
Fikk jobben gjort!
4.8
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Kontaktet henne på grunn av gode anmeldelser her og må si meg enig i vurderingen andre har gitt. Har kjempet i lang tid for å finne en løsning på konflikt med tidligere forretningspartner. På noen få dager hadde Dagenborg hamret frem et forlik hvor jeg ko...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 13. juni 2022
Anbefales!
5.0
Anmeldelse for Erik Anton Forssten

Svært dyktig og med veldig god oppfølgning, og med god kommunikasjon. Anbefales på det varmeste.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Salg av virksomhet
En tidligere klient skrev en anmeldelse 14. januar 2022
Salg av virksomhet
5.0
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Vi fikk svært god hjelp ifm salg av familiebedriften. Hun tok hånd om hele prosessen på en proff og smidig måte. Kan trygt anbefale Dagenborg og vil bruke henne igjen ved neste korsvei.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Utrolig fornøyd!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 9. november 2021
Utrolig fornøyd!
5.0
Anmeldelse for Erik Anton Forssten

Ekstremt god og rask kommunikasjon, holdt meg involvert og oppdatert under hele prosessen. Oppleves som veldig seriøs og kunnskapsrik innenfor sitt fagområde. Jeg blir aboslutt å anbefale han videre!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Profesjonell, tydelig og effektiv
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. april 2021
Profesjonell, tydelig og effektiv
5.0
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Jeg fikk bistand i en arbeidskonflikt der Dagenborg klarte å dra konfliktnivået helt ned, slik at vi kom til en god løsning for begge parter. Dagenborg anbefales på det sterkeste, da hun er svært profesjonell, effektiv og ikke minst faglig sterk, samt vel...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Advokathjelp
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. februar 2021
Advokathjelp
5.0
Anmeldelse for Erik Anton Forssten

Kan anbefale Anton Forssten på det varmeste til de som trenger advokathjelp. Meget dyktig og pliktoppfyllende advokat.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Proff og effektiv
En tidligere klient skrev en anmeldelse 11. november 2020
Proff og effektiv
4.8
Anmeldelse for Silja Elisenberg Dagenborg

Fikk bistand under en vanskelig arbeidskonflikt i bedriften. Hun var proff, tydelig og bidro til en rask og god løsning. Kommer til å bruke henne igjen.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Terningkast 6.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2020
Terningkast 6.
5.0
Anmeldelse for Erik Anton Forssten

Advokat Erik Anton Forssten har bistått meg i en ankesak i Lagmannsretten. Adv. Forssten oppleves for meg som en meget seriøs og profesjonell mann, som gjør en fantastisk jobb for sine klienter. Kommuniserer godt og ofte med sine klienter for å få et bred...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre