Total score
4.8 15 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Nidaros DA


Advokatfirmaet Nidaros DA er en i Trondheim. Postadressen er Kjøpmannsgata 19, 7013 Trondheim Besøksadressen er Kjøpmannsgata 19, 7013 TRONDHEIM. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Nidaros DA 15 anmeldelser og 4.8 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 84 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Nidaros DA her.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Anmeldelse av Advokatfirmaet Nidaros DA
Score
Utmerket
12 anmeldelser
God
3 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
15 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Bistand i forbindelse med potensiell erstatningssak
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Erstatningsrett 20. juni 2024
Bistand i forbindelse med potensiell erstatningssak
5.0
Anmeldelse for Robin Pedersen Brauti

Jeg vil på det sterkeste anbefale Robin Brauti for alle som trenger hjelp innenfor erstatningsrett. Han var enestående i sin oppfølging og viste en imponerende faglig ekspertise. Jeg følte meg virkelig ivaretatt og trygg i hans hender, og han var alltid t...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Yrkesskade
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. mai 2024
Yrkesskade
5.0
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

God hjelp ved yrkesskade. Dyktig og god kompetanse. God kommunikasjon og tilgjengelighet!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Personskade
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. mai 2024
Personskade
5.0
Anmeldelse for Robin Pedersen Brauti

Tett personlig kontakt og en god samtalepartner ved strategiske spørsmål. Tilgjengelig og serviceinnstilt. Løsningsorientert, troverdig og lyttende. En dyktig advokat som ivaretok mine interesser på en tilfredsstillende måte.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Trygderett
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Trygde og helserett 14. mars 2024
Trygderett
5.0
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

Sak pågående over lang tid, siden den måtte prøves i flere instanser før den kom for retten. Torgeir har vært flink til å hele tiden holde meg oppdatert, minnet meg på frister om jeg skulle ha glemt de, svarer på sms og mail på tider & dager jeg ikke nødv...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Personskade ved trafikkulykke
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Personskade 12. mars 2024
Personskade ved trafikkulykke
5.0
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

Fikk hjelp av Haslestad. Fikk meget god hjelp og han viste faglig dyktighet. Han ga gode råd og fikk til et resultat som undertegnede er fornøyd med.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Personskadesak.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 26. februar 2024
Personskadesak.
5.0
Anmeldelse for Robin Pedersen Brauti

Jeg ble introdusert for muligheten om å søke advokathjelp tidlig 2018. Noen bekjente av mine foreldre hadde fått hjelp av Nidaros DA i en erstatningssak hvor dette var meget lønnsomt. Det var da jeg valgte å ta kontakt. I første møtet ble jeg fortalt at...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Godt samarbeid og kommunikasjon
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Erstatningsrett 4. februar 2024
Godt samarbeid og kommunikasjon
5.0
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

Torgeir tar seg alltid tid til å forklare og er lett tilgjengelig på mail og telefon, noe som jeg synes var en god trygghet. Tusen takk for god hjelp!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Torgeir Haslestad
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Erstatningsrett 7. november 2023
Torgeir Haslestad
5.0
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

Meget fornøyd med jobben til Torgeir! En trygg person å ha på laget når man trenger veiledning og hjelp til sine rettigheter.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Utmerket bistand i en vanskelig sak
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Personskade 24. oktober 2023
Utmerket bistand i en vanskelig sak
5.0
Anmeldelse for Robin Pedersen Brauti

«I forbindelse med min sak om pasientskadeerstatning fikk jeg anbefalt advokat Robin Pedersen Brauti i Advokatfirmaet Nidaros DA av en bekjent med juridisk kompetanse (Kent Ranum). Advokat Robin Pedersen Brauti har ivaretatt mine interesser gjennom en lan...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Torgeir
En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. september 2023
Torgeir
4.7
Anmeldelse for Torgeir Haslestad

Tålmodig, flink til og forklare seg og en meget ryddig person.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
4.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre