Totale poeng
5.0 30 anmeldelser
Anmeldelse Vanskelig tvist

En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. november 2020

5.0
Vanskelig tvist

Jeg hadde en vanskelig sak i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. Aina Kallak ble en viktig støttespiller for meg i denne saken. Hun er faglig meget dyktig, og viser en tyngde og autoritet som man virkelig behøver når man står i slike situasjoner. ...

Se mer

Om Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS


Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 76, 0319 Oslo. Besøksadressen er Slemdalsveien 70, 0370 Oslo. På Advokatguiden.no har Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS 30 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 95 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS her.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Anmeldelse Vanskelig tvist

En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. november 2020

5.0
Anmeldelse for Aina Beate Kallak
Vanskelig tvist

Jeg hadde en vanskelig sak i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. Aina Kallak ble en viktig støttespiller for meg i denne saken. Hun er faglig meget dyktig, og viser en tyngde og autoritet som man virkelig behøver når man står i slike situasjoner. ...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ryddig og profesjonell

En tidligere klient skrev en anmeldelse 19. november 2020

5.0
Anmeldelse for Omar Tashakori
Ryddig og profesjonell

Omar Tashakori hjalp meg med en klagesak til NAV. Uten hans hjelp hadde jeg nok ikke fått medhold i klagen. Han fremsto som ryddig, profesjonell og behjelpelig.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Effektiv og profesjonell

En tidligere klient skrev en anmeldelse 18. november 2020

5.0
Anmeldelse for Hedda Molteberg Nilsen
Effektiv og profesjonell

Undertegnede representerer en global merkevareprodusent, med solid fotfeste i Norge. Vi har løpende juridiske utfordringer både innen arbeidsrett, kontraktsrett, og diverse komplekse vurderinger. Vi valgte en rammeavtale med Molteberg Nilsen, etter en gru...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Meget god hjelp i en situasjon jeg ikke kunne mye om

En tidligere klient skrev en anmeldelse 17. november 2020

5.0
Anmeldelse for Omar Tashakori
Meget god hjelp i en situasjon jeg ikke kunne mye om

Jeg har gitt Omar denne tilbakemeldingen siden jeg syns han gjorde en utmerket jobb i å fortelle meg hvordan han ville gått frem på best mulig måte og la dette frem ryddig og fint, vi hadde god kommunikasjon gjennom hele prosessen og han fikk meg til å fø...

Se mer
Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Er de muligt

En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. november 2020

5.0
Anmeldelse for Hedda Molteberg Nilsen
Er de muligt

Kjemp dame ung og vakker😉 men yrke de kan hun. Er i en skilsmisse sak, får Absolutt mer en jeg tenker meg. Sender brev som jeg ikke har tenkt på en gang. Ser ut som de fungerer veldig bra... Stoller på Hedda !!! Mener denne saken er i box😉 kommer tilba...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Tilbakemelding på tvist

En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. november 2020

5.0
Anmeldelse for Aina Beate Kallak
Tilbakemelding på tvist

Jeg opplevde Aina Kallak som en god advokat, og tilfredsstilte mine behov for bistand i min sak. Jeg er godt fornøyd med utfallet! I tillegg veldig trivelig og behagelig person å forholde seg til. Anbefaler gjerne til andre. Hilsen Liv Berglann

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Top Top

En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. november 2020

5.0
Anmeldelse for Omar Tashakori
Top Top

More than I expected excellent service. Communication was brilliant in 2 languages. I was very well informed through out the case. The professionalism was top of the range. I will definitely recommend to anyone who might need legal assistance and represen...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ga meg hjelpen eg trengte

En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. november 2020

5.0
Anmeldelse for Omar Tashakori
Ga meg hjelpen eg trengte

Omar hjalp meg å få kjøreseddel tilbake og da jobben, etter søknaden min ble avslått. Følte meg urettferdig behandlet og Omar tok på seg jobben og fekk gjennomslag på klagen til politidirektoratet. Har aldri hatt behov for noe advokat hjelp tidligere i li...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Topp service!

En tidligere klient skrev en anmeldelse 13. november 2020

5.0
Anmeldelse for Omar Tashakori
Topp service!

I mitt tilfelle, så har det seg sånn at det er første gang jeg har trengt en bistandsadovkat. Jeg var ikke kjent med straffesystemet og tingretten, men Omar hjalp meg med det jeg trengte og forberedet meg godt, samtidig som han fulgte meg opp gjennom alle...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Highly Proffesional

En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. november 2020

5.0
Anmeldelse for Else Marie Dramdal
Highly Proffesional

Else was handling my divorce case for about a year and half. During this time, she demonstrated high proffesional and ethical standards. She was respectful, empthatic and reliable. She was confident because she knew the law and undesrtood what needed to b...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Location Oslo

Lawyers 8

Adresse


Postadresse

Postboks 76

0319 Oslo

Besøksadresse

Slemdalsveien 70

0370 Oslo

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 30 anmeldelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand