Total score

Om Advokatfirmaet Sporsheim AS


Advokatfirmaet Sporsheim AS er en i Molde. Postadressen er Postboks 83 Sentrum, 6401 Molde Besøksadressen er Storgata 25 , 6413 Molde. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Sporsheim AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 45 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre