Total score

Om Follegg & Co Advokatfirma AS


Follegg & Co Advokatfirma AS er en i Porsgrunn. Postadressen er Huken 3A, 3921 Porsgrunn. På Advokatguiden har Follegg & Co Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 17 sidevisninger.

Kompetanseområder


Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre