Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Om Erlend Follegg


Erlend Follegg er en advokat i Porsgrunn og jobber for Follegg & Co Advokatfirma AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Huken 3A, 3921 Porsgrunn Besøksadressen er Konsul Schjelderupsvei 15, 0286 Oslo. På Advokatguiden har Erlend Follegg 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 0 sidevisninger.

Kompetanseområder


Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Skriv en anmeldelse av Erlend Follegg

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Erlend Follegg til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Erlend Follegg

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
Tilgjengelighet
Kvalitet på arbeidet
Gjennomføring
Kommunikasjon

Adresse


Postadresse

Huken 3A

3921 Porsgrunn

Besøksadresse

Konsul Schjelderupsvei 15

0286 Oslo

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.