Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen

Trine har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Trine har også lang erfaring med barnevernssaker. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder Medlem i Konkursrådet i 8 år Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år. Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget. Hun benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger, også for Juristenes utdanningssenter.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
4 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1985

Trine har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Trine har også lang erfaring med barnevernssaker. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder Medlem i Konkursrådet i 8 år Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år. Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget. Hun benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger, også for Juristenes utdanningssenter.

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
4 mest populær i Hønefoss
Bevilling siden 1985
Se hele profilen

Andreas Rønnekleiv er en advokat i Førde og jobber for Advokatfirmaet Andreas Rønnekleiv. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Andreas Rønnekleiv 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 24 sidevisninger.

7 mest populær i Førde
Bevilling siden 1987
Se hele profilen
Advokat Steinar Mageli

Steinar Mageli er en advokat i Hamar og jobber for Advokatfirmaet Mageli ANS. Selskapet har 20 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Steinar Mageli 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Østregt. 23, 2303 HAMAR
27 mest populær i Hamar
Bevilling siden 1988

Steinar Mageli er en advokat i Hamar og jobber for Advokatfirmaet Mageli ANS. Selskapet har 20 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Steinar Mageli 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Østregt. 23, 2303 HAMAR
27 mest populær i Hamar
Bevilling siden 1988
Se hele profilen
Advokat Bjørn Hovstad

Bjørn Hovstad er en advokat i Støren og jobber for Advokatfirmaet Bjørn Hovstad. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørn Hovstad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

3 mest populær i Støren
Bevilling siden 1994

Bjørn Hovstad er en advokat i Støren og jobber for Advokatfirmaet Bjørn Hovstad. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørn Hovstad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

3 mest populær i Støren
Bevilling siden 1994
Se hele profilen
Advokat Håkon Malm

Håkon Malm er en advokat i Trondheim og jobber for Advokatfirmaet Håkon Malm. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Håkon Malm 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 13 sidevisninger.

Nordre gate 1, 7011 Trondheim
121 mest populær i Trondheim
Bevilling siden 1998

Håkon Malm er en advokat i Trondheim og jobber for Advokatfirmaet Håkon Malm. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Håkon Malm 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 13 sidevisninger.

Nordre gate 1, 7011 Trondheim
121 mest populær i Trondheim
Bevilling siden 1998
Se hele profilen
Advokat Øyvind Jostein Eidnes

Øyvind Jostein Eidnes er en advokat i Bodø og jobber for Advokatfirmaet AGA AS. Selskapet har 12 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Øyvind Jostein Eidnes 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 30 sidevisninger.

Torghallen Storgata 7A, 8006 BODØ
13 mest populær i Bodø
Bevilling siden 1998

Øyvind Jostein Eidnes er en advokat i Bodø og jobber for Advokatfirmaet AGA AS. Selskapet har 12 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Øyvind Jostein Eidnes 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 30 sidevisninger.

Torghallen Storgata 7A, 8006 BODØ
13 mest populær i Bodø
Bevilling siden 1998
Se hele profilen
Advokat Roald Helgesen

Roald Helgesen er en advokat i Kleppestø og jobber for Advokat Roald Helgesen. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Roald Helgesen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Storebotn Næringspark 55G, 5309 KLEPPESTØ
6 mest populær i Kleppestø

Roald Helgesen er en advokat i Kleppestø og jobber for Advokat Roald Helgesen. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Roald Helgesen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Storebotn Næringspark 55G, 5309 KLEPPESTØ
6 mest populær i Kleppestø
Se hele profilen

Frode Kvernrød er en advokat i Støren og jobber for Advokatfirmaet Frode Kvernrød. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Frode Kvernrød 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

1 mest populær i Støren
Bevilling siden 1997
Se hele profilen
Advokat Bjørn Solheim

Bjørn Solheim er en advokat i Drammen og jobber for Advokat Bjørn Solheim. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørn Solheim 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 43 sidevisninger.

Havreveien 10, 3039 DRAMMEN
7 mest populær i Drammen

Bjørn Solheim er en advokat i Drammen og jobber for Advokat Bjørn Solheim. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørn Solheim 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 43 sidevisninger.

Havreveien 10, 3039 DRAMMEN
7 mest populær i Drammen
Se hele profilen
Advokat Marianne Olssøn

Marianne Olssøn er en advokat i Hamar og jobber for Advokatfirmaet Mageli ANS. Selskapet har 20 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Marianne Olssøn 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 28 sidevisninger.

Østregt. 23, 2303 HAMAR
15 mest populær i Hamar
Bevilling siden 1998

Marianne Olssøn er en advokat i Hamar og jobber for Advokatfirmaet Mageli ANS. Selskapet har 20 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Marianne Olssøn 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 28 sidevisninger.

Østregt. 23, 2303 HAMAR
15 mest populær i Hamar
Bevilling siden 1998
Se hele profilen
Advokat Knut Angrim Øvergaard

Knut Angrim Øvergaard er en advokat i Sætre og jobber for Advokat Knut A. Øvergaard. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Knut Angrim Øvergaard 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Åsveien 9 A,Samsonbygget, 3475 SÆTRE
2 mest populær i Sætre
Bevilling siden 1995

Knut Angrim Øvergaard er en advokat i Sætre og jobber for Advokat Knut A. Øvergaard. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Knut Angrim Øvergaard 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Åsveien 9 A,Samsonbygget, 3475 SÆTRE
2 mest populær i Sætre
Bevilling siden 1995
Se hele profilen
Advokat Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad er en advokat i Kristiansand og jobber for Advokatfirma Wigemyr & Co DA. Selskapet har 18 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørgulv Rygnestad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 33 sidevisninger.

Vestre Strandgt. 23, 4611 KRISTIANSAND S
17 mest populær i Kristiansand
Bevilling siden 2002

Bjørgulv Rygnestad er en advokat i Kristiansand og jobber for Advokatfirma Wigemyr & Co DA. Selskapet har 18 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Bjørgulv Rygnestad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 33 sidevisninger.

Vestre Strandgt. 23, 4611 KRISTIANSAND S
17 mest populær i Kristiansand
Bevilling siden 2002
Se hele profilen
Advokat André Standberg

André Standberg har over 20 års erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, jordskifte og skjønn, servitutter og naborett, avtale- og kontraktsrett, entrepriserett, leierett og eiendomstransaksjoner. Videre har han omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre for de alminnelige domstoler, særdomstoler (jordskifterett) og voldgiftsretter. Standberg har også to års erfaring som eiendomsmegler (1997-1999). Standberg yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen. Særlig bistår han eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.

Wergelandsveien 7, 0167 OSLO
735 mest populær i Oslo
Bevilling siden 2000

André Standberg har over 20 års erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, jordskifte og skjønn, servitutter og naborett, avtale- og kontraktsrett, entrepriserett, leierett og eiendomstransaksjoner. Videre har han omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre for de alminnelige domstoler, særdomstoler (jordskifterett) og voldgiftsretter. Standberg har også to års erfaring som eiendomsmegler (1997-1999). Standberg yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen. Særlig bistår han eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.

Wergelandsveien 7, 0167 OSLO
735 mest populær i Oslo
Bevilling siden 2000
Se hele profilen
Advokat Thor Hager Thorkildsen

Thor Hager Thorkildsen er en advokat i Tromsø og jobber for Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA. Selskapet har 10 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Thor Hager Thorkildsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Grønnegt. 76, 9008 Troms Og Finnmark
36 mest populær i Tromsø
Bevilling siden 1999

Thor Hager Thorkildsen er en advokat i Tromsø og jobber for Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA. Selskapet har 10 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Thor Hager Thorkildsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Grønnegt. 76, 9008 Troms Og Finnmark
36 mest populær i Tromsø
Bevilling siden 1999
Se hele profilen

Christian Wefling er en advokat i Lillehammer og jobber for Advokat Christian Wefling AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Christian Wefling 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

37 mest populær i Lillehammer
Bevilling siden 1998
Se hele profilen
Advokat Kristian Fredrik Edvardsen

Kristian Fredrik Edvardsen er en advokat i Drammen og jobber for TYR Advokatfirma AS. Selskapet har 9 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kristian Fredrik Edvardsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Grønland 70, Oslo
104 mest populær i Drammen
Bevilling siden 2001

Kristian Fredrik Edvardsen er en advokat i Drammen og jobber for TYR Advokatfirma AS. Selskapet har 9 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kristian Fredrik Edvardsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Grønland 70, Oslo
104 mest populær i Drammen
Bevilling siden 2001
Se hele profilen
Advokat Ingolf Holmen

Ingolf Holmen er en advokat i Oslo og jobber for Advokatfirmaet Seland I Rödl & Partner AS. Selskapet har 17 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Ingolf Holmen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

Klingenberggata 7a, 0161 Oslo
1662 mest populær i Oslo
Bevilling siden 2001

Ingolf Holmen er en advokat i Oslo og jobber for Advokatfirmaet Seland I Rödl & Partner AS. Selskapet har 17 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Ingolf Holmen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

Klingenberggata 7a, 0161 Oslo
1662 mest populær i Oslo
Bevilling siden 2001
Se hele profilen
Advokat Kjell Torkelsen

Kjell Torkelsen er en advokat i Kristiansand og jobber for Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand. Selskapet har 24 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kjell Torkelsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger.

Vestre Strandgate 27/29, 4611 KRISTIANSAND S
107 mest populær i Kristiansand
Bevilling siden 2002

Kjell Torkelsen er en advokat i Kristiansand og jobber for Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand. Selskapet har 24 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Kjell Torkelsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger.

Vestre Strandgate 27/29, 4611 KRISTIANSAND S
107 mest populær i Kristiansand
Bevilling siden 2002
Se hele profilen
Advokat Knut Jullumstrø

Knut Jullumstrø er en advokat i Mosjøen og jobber for Advokathuset Helgeland DA. Selskapet har 12 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Knut Jullumstrø 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Strandgt. 30/32, 8651 MOSJØEN
6 mest populær i Mosjøen
Bevilling siden 2002

Knut Jullumstrø er en advokat i Mosjøen og jobber for Advokathuset Helgeland DA. Selskapet har 12 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Knut Jullumstrø 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Strandgt. 30/32, 8651 MOSJØEN
6 mest populær i Mosjøen
Bevilling siden 2002
Se hele profilen
Advokat Elisabeth Nygård

Elisabeth Nygård er en advokat i Bryne og jobber for Haver Advokatfirma AS. Selskapet har 28 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Elisabeth Nygård 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Skulegt. 5, 4340 Rogaland
6 mest populær i Bryne
Bevilling siden 2006

Elisabeth Nygård er en advokat i Bryne og jobber for Haver Advokatfirma AS. Selskapet har 28 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Elisabeth Nygård 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Skulegt. 5, 4340 Rogaland
6 mest populær i Bryne
Bevilling siden 2006
Se hele profilen
Advokat Ann-Iren Vestli

Ann-Iren Vestli er en advokat i Asker og jobber for Advokat Ann-Iren Vestli. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Ann-Iren Vestli 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Smuget 1 B, 1372 ASKER
20 mest populær i Asker

Ann-Iren Vestli er en advokat i Asker og jobber for Advokat Ann-Iren Vestli. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Ann-Iren Vestli 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Smuget 1 B, 1372 ASKER
20 mest populær i Asker
Se hele profilen
Advokat Per Arve Abraham Drageland

Per Arve Abraham Drageland er en advokat i Lyngdal og jobber for Drageland Advokatfirma AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Per Arve Abraham Drageland 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Stasjonsgata 12, 4580 LYNGDAL
2 mest populær i Lyngdal

Per Arve Abraham Drageland er en advokat i Lyngdal og jobber for Drageland Advokatfirma AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Per Arve Abraham Drageland 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Stasjonsgata 12, 4580 LYNGDAL
2 mest populær i Lyngdal
Se hele profilen

Leif Helge Frøynes er en advokat i Ålesund og jobber for Advokatfirma Frøynes MNA. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Leif Helge Frøynes 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

59 mest populær i Ålesund
Bevilling siden 2006
Se hele profilen
Advokat Erik Slotterøy

Erik Slotterøy er en advokat i Førde og jobber for Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS. Selskapet har 5 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erik Slotterøy 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Hafstadvegen 21, 6800 Vestland
9 mest populær i Førde
Bevilling siden 2007

Erik Slotterøy er en advokat i Førde og jobber for Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS. Selskapet har 5 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erik Slotterøy 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Hafstadvegen 21, 6800 Vestland
9 mest populær i Førde
Bevilling siden 2007
Se hele profilen
Advokat Anne Synnøve Monsen Tellefsen

Anne Synnøve Monsen Tellefsen er en advokat i Tønsberg og jobber for HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA. Selskapet har 15 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Anne Synnøve Monsen Tellefsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Storgaten 39, 3126 TØNSBERG
20 mest populær i Tønsberg
Bevilling siden 2009

Anne Synnøve Monsen Tellefsen er en advokat i Tønsberg og jobber for HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA. Selskapet har 15 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Anne Synnøve Monsen Tellefsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Storgaten 39, 3126 TØNSBERG
20 mest populær i Tønsberg
Bevilling siden 2009
Se hele profilen
Advokat Jørn Yngve Hergot

Jørn Yngve Hergot er en advokat i Tromsø og jobber for Advokatfirmaet Hergot AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Jørn Yngve Hergot 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Strandtorget 3, 9008 TROMSØ
56 mest populær i Tromsø
Bevilling siden 2010

Jørn Yngve Hergot er en advokat i Tromsø og jobber for Advokatfirmaet Hergot AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Jørn Yngve Hergot 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Strandtorget 3, 9008 TROMSØ
56 mest populær i Tromsø
Bevilling siden 2010
Se hele profilen
Advokat Jan Henrik Bangen

Jan Henrik Bangen er en advokat i Oslo og jobber for Bondelagets Servicekontor AS. Selskapet har 8 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Jan Henrik Bangen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 14 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
1033 mest populær i Oslo

Jan Henrik Bangen er en advokat i Oslo og jobber for Bondelagets Servicekontor AS. Selskapet har 8 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Jan Henrik Bangen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 14 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
1033 mest populær i Oslo
Se hele profilen
Advokat Nils Halaas

Nils Halaas er en advokat i Gardermoen og jobber for Halaas Nils. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Nils Halaas 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Nittedalsgt. 21, 2000 Viken
8 mest populær i Gardermoen
Bevilling siden 1996

Nils Halaas er en advokat i Gardermoen og jobber for Halaas Nils. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Nils Halaas 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Nittedalsgt. 21, 2000 Viken
8 mest populær i Gardermoen
Bevilling siden 1996
Se hele profilen
Advokat Aina Bratlie

Aina Bratlie er en advokat i Oslo og jobber for Norges Bondelag. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Aina Bratlie 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
3325 mest populær i Oslo

Aina Bratlie er en advokat i Oslo og jobber for Norges Bondelag. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Aina Bratlie 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
3325 mest populær i Oslo
Se hele profilen
Advokat Erlend Stabell Daling

Erlend Stabell Daling er en advokat i Oslo og jobber for Bondelagets Servicekontor AS. Selskapet har 8 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erlend Stabell Daling 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 8 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
2093 mest populær i Oslo

Erlend Stabell Daling er en advokat i Oslo og jobber for Bondelagets Servicekontor AS. Selskapet har 8 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. På Advokatguiden har Erlend Stabell Daling 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 8 sidevisninger.

Hollendergata 5, 0190 OSLO
2093 mest populær i Oslo
Se hele profilen

Finn beste advokat innen Odel og landbruk: Advokatguiden.no er en gratis guide til alle Norges advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har rundt 10.000 registrerte profiler, komplett med utfyllende informasjon om navn, tittel, firma, telefon, e-post, adresse, pris og mer. I søkeresultatet finner du informasjon om registrerte advokater innen Odel og landbruk. Totalt er det 62 advokater som jobber innen Odel og landbruk på Advokatguiden.no, fra 58 forskjellige advokatfirma. Disse jobber også innen andre juridiske fagområder som Fast eiendom, Arverett og Familierett. Flere av advokatene er oppført med søkeord som jordskifte, odelsrett og arveoppgjør. Mange av advokatene som jobber innen Odel og landbruk tilbyr for øvrig gratis samtale om saken og potensielt fri rettshjelp (dvs. gratis advokat, avhengig av om du oppfyller vilkårene for dette eller har rettshjelpforsikring). Dette kan virke kostnadsbesparende for deg og gir en ekstra trygghet. Advokatguiden.no hjelper deg å finne den beste advokaten innen Odel og landbruk ved å sammenligne tusenvis av profiler. Du kan lese anmeldelser fra tidligere klienter og dele dine egne erfaringer. Du kan også filtrere søkeresultatet basert på avstand, vurderinger og pris.