Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 146. av 5392 mest populær i Oslo
Bevilling siden 1982

Om Peter Såmund Nørgaard


Peter Nørgaard arbeider hovedsakelig med strafferett og sivile saker. I tillegg til lang prosedyreerfaring innenfor strafferetten, har han særlig erfaring innen familie-, arve- og skifterett, fast eiendom og kontraktsrett, samt pengekravsrett, gjeldsforhandling og konkurs. Han ble partner i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i 1989, og er med som partner i Advokatfirmaet Sulland. Peter Nørgaard er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I tillegg til norsk behersker Nø...

Se mer

Kompetanseområder


Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Peter Såmund Nørgaard rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

146. av 5392 mest populær i Oslo 50 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Peter Såmund Nørgaard

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Peter Såmund Nørgaard til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Peter Såmund Nørgaard

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand