Total score
5.0 48 anmeldelser
Anmeldelse Utvisning
En tidligere klient skrev en anmeldelse 28. april 2022
5.0
Utvisning

André har helt siden jeg delte min sak vist en stor interesse for å hjelpe meg. Han er en meget kompetent og tilgjengelig advokat som har gjennom hele saken jobbet hardt for at jeg skal få det rette utfallet.

Se mer

Om Advokatfirmaet Sulland AS


Advokatfirmaet Sulland AS er en i Oslo. Postadressen er C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo. Besøksadressen er C. J. Hambros plass 5, 0164 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Sulland AS 48 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 107 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Sulland AS her.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Anmeldelse Utvisning
En tidligere klient skrev en anmeldelse 28. april 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Utvisning

André har helt siden jeg delte min sak vist en stor interesse for å hjelpe meg. Han er en meget kompetent og tilgjengelig advokat som har gjennom hele saken jobbet hardt for at jeg skal få det rette utfallet.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales på det varmeste
En tidligere klient skrev en anmeldelse 28. april 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Anbefales på det varmeste

Arbeidet som Møkkelgjerd utførte for oss var preget av høy kvalitet, nøyaktighet og profesjonalitet. Han var tilgjengelig for oss ift de spørsmål vi hadde og han var hyggelig og omgjengelig. Vi følte oss godt ivaretatt fra første stund. At saken også endt...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Utvisning fra Norge
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Utlendingsrett 28. april 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Utvisning fra Norge

Jeg hadde en sak om utvisning fra Norge, André Møkkelgjerd gjorde best for og heldigvis jeg fikk best resultat.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Solid
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. mars 2022
5.0
Anmeldelse for Haakon Åsli Skogstad
Solid

Haakon representerte meg i tingretten i Oslo. Jeg hadde fått utstedt besøksforbud som jeg ikke godtok. Han satte seg godt inn i saken, stilte gode spørsmål og fulgte opp veldig godt under forberedelser. Jeg var trygg i retten og en kort og konsis prosedyr...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Straffesak
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 28. mars 2022
5.0
Anmeldelse for Marit Lomundal Sæther
Straffesak

Marit er veldig profesjonell. Alltid på tid. Hjelpe meg mer som var nødvendig. Hun er på same tid varm og vennlig person. Når du trenger noen som du kan sto på det er Marit.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Meget kompetent og tilgjengelig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 21. mars 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Meget kompetent og tilgjengelig

Etter min personlige erfaring er André en utmerket advokat, han viser en sterk interesse for å hjelpe. Jeg har helt siden jeg delte saken min med han, følt meg både sett og forstått. Han er meget kompetent og har vist seg å være lett tilgjengelig over b...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Meget kompetent og tilgjengelig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 19. mars 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Meget kompetent og tilgjengelig

André har helt siden jeg delte min sak vist en stor interesse for å hjelpe meg. Han er en meget kompetent og tilgjengelig advokat som har gjennom hele saken jobbet hardt for at jeg skal få det rette utfallet. André har vist seg å være lett å kommunisere...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Very competent and assuring
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Innvandring 21. februar 2022
5.0
Anmeldelse for André Møkkelgjerd
Very competent and assuring

As soon as passed my case over to Andre I felt a weight lifted from my shoulders. Even though there were uncertainties, they were dealt with assured understanding, expediency and clear explanations (both verbal and written). Easy to communicate with an...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Den beste advokaten!
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 12. januar 2022
5.0
Anmeldelse for Simen Perminow Skjønsberg
Den beste advokaten!

Etter å ha forsøkt med flere andre avokater kom jeg i kontakt med Simen Skjønsbeg. Her traff jeg en advokat som gav meg alt jeg hadde savnet hos de andre. Han tok seg god tid, lyttet til meg og satte seg godt inn i saken min. Jeg var igjennom både tingret...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales på det sterkeste
En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. januar 2022
5.0
Anmeldelse for Simen Perminow Skjønsberg
Anbefales på det sterkeste

Advokat Skjønsberg var min forsvarer både i Tingretten og Lagmannsretten med gode resultater, i en svært omfattende straffesak med varighet over lang tid. Han var tilgjengelig, og la alt til rette for at jeg fikk forberedt meg på en utmerket måte. Han va...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Område Oslo

Advokater 16

Søkeord


Advokat Advokatfirma Advokathjelp Advokatkontor arbeidsavklaringspenger Arbeidsrett arrest arv Arverett asyl Asylrett Atferdsproblemer avhendingsloven avhør avtale Barn Barn og foreldre Barnefordeling Barnerett barnerett og utlendingsr barnevern Barnevernsrett Barns rettigheter Behandlingsinstitusjon beskyttelse Bistandsadvokat Bolig bortvisning Bostøtteordninger Bygningssaker diskriminering Diskrimineringsaker dødsbo EMD EMK Erstatning Erstatning straffeforføl Erstatningsrett etterforskning familieinnvandring Familierett Fast eiendom Fengsel fengsling Flyktningrett Folkerett foreldretvist Foreldretvister Forsikringsrett Forsvarer Forvaltningsrett Forvaring Forvaringssak Fosterhjem fri rettshjelp frihetsberøvelse gjeld Gjeldsforhandling Gjennomføring Gjenopptakelse Helserett Helsesvikt Idrettsjus Institusjon isolasjon Juridisk bistand Jurist klage på vedtak konkurs kontrakt krav Krig og konflikt kriminalomsorg Løslatelse menneskerettigheter Militær disiplinærrett Narkotika omgjøring Omsorgsovertakelse opphold Økokrim pågripelse Pasientrett Pasientskadeerstatning pengekrav politi prosedyre Prosedyreerfaring Prosedyreoppdrag psykiatri psykisk helsevern Rettferdsvederlag Rettshjelp rettssak rettssikkerhet Sakfører Samfunnsstraff samlivsbrudd Seksuallovbrudd Sivile saker Skifterett Skolegang skylder sosiale rettigheter Sosiale saker Sosialrett statsborgerloven Statsborgerskap statsløs Statsløshet Straff straffeavbrudd strafferett Straffesak Straffesaker testament tilbakekall trygd Trygderett Trygdesaker uføretrygd utestående utlendingsloven Utlendingsnemda Utlendingsrett Utredning utvisning varetekt velferdsrett Vinning Vold

Adresse


Postadresse

C. J. Hambros plass 5

0164 Oslo

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 48 anmeldelser

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.