Totale poeng
5.0 1 anmeldelse
Anmeldelse Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. september 2020

5.0
Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

Jeg og kona mi fikk juridisk hjelp fra Hanne. Det var veldig profesjonell juridisk hjelp. Saken var med politi og utenlandsk departement. Hanne hadde veldig bra oversikt over saken og frister. Rask svarer på telefon eller epost. Hanne har menneskelig tiln...

Se mer

Om Advokatfirmaet Sulland AS


Advokatfirmaet Sulland AS er en i Oslo. Postadressen er C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo. Besøksadressen er C. J. Hambros plass 5, 0164 OSLO. På Advokatguiden.no har Advokatfirmaet Sulland AS 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 68 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Sulland AS her.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Anmeldelse Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. september 2020

5.0
Anmeldelse for Hanne Sørlie Krogenæs
Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

Jeg og kona mi fikk juridisk hjelp fra Hanne. Det var veldig profesjonell juridisk hjelp. Saken var med politi og utenlandsk departement. Hanne hadde veldig bra oversikt over saken og frister. Rask svarer på telefon eller epost. Hanne har menneskelig tiln...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Location Oslo

Lawyers 16

Søkeord


Advokat Advokatfirma Advokathjelp Advokatkontor arbeidsavklaringspenger Arbeidsrett arrest arv Arverett asyl Atferdsproblemer avhendingsloven avhør Barn Barn og foreldre Barnefordeling Barnerett barnerett og utlendingsr barnevern Barnevernsrett Barns rettigheter Behandlingsinstitusjon beskyttelse Bistandsadvokat Bolig bortvisning Bostøtteordninger Bygningssaker diskriminering Diskrimineringsaker dødsbo EMD EMK Erstatning Erstatning straffeforføl Erstatningsrett etterforskning familieinnvandring Familierett Fast eiendom Fengsel fengsling Folkerett foreldretvist Foreldretvister Forsikringsrett Forsvarer Forvaltningsrett Forvaring Forvaringssak Fosterhjem fri rettshjelp frihetsberøvelse gjeld Gjeldsforhandling Gjennomføring Gjenopptakelse Helserett Helsesvikt Idrettsjus Institusjon isolasjon Juridisk bistand Jurist klage på vedtak konkurs kontrakt Kontraktsrett Krig og konflikt kriminalomsorg Løslatelse menneskerettigheter Militær disiplinærrett Miljøvern Narkotika Offentlig forvaltning omgjøring Omsorgsovertakelse opphold Økokrim pågripelse Pasientrett Pasientskadeerstatning pengekrav prosedyre Prosedyreerfaring Prosedyreoppdrag psykiatri psykisk helsevern Rettferdsvederlag Rettshjelp rettssikkerhet Sakfører Samfunnsstraff Seksuallovbrudd Sivile saker Skifterett Skolegang sosiale rettigheter Sosiale saker Sosialrett statsborgerloven statsborgerskap statsløs Straff straffeavbrudd Straffegjennomføring strafferett Straffesak Straffesaker tilbakekall trygd Trygderett Trygdesaker uføretrygd utlendingsloven Utlendingsnemda Utlendingsrett Utredning utvisning varetekt velferdsrett Vinning Vold

Adresse


Postadresse

C. J. Hambros plass 5

0164 Oslo

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 1 anmeldelse

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand