Rangering (basert på sidevisninger) 224. av 5395 mest populær i Oslo
Pris Gjennomsnitt

Om Marit Lomundal Sæther

Advokat Marit Lomundal Sæther arbeider med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg tar hun saker innen barnevern, psykisk helsevern, foreldretvister, utlendingsrett og andre fri rettshjelpssaker. Hun har spesialisert seg på menneskerettigheter og forvaltningsrett. Sæther tar også større utredningsoppdrag og andre eksterne oppdrag. I 2017 var hun sekretær for Advokatforeningens utvalg som utredet fremtidens fri rettshjelpsordning. I 2018 skrev hun rapport om menneskerettig...

Se mer

Kompetanseområder

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Marit Lomundal Sæther rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

224. av 5395 mest populær i Oslo 28 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Marit Lomundal Sæther

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Marit Lomundal Sæther til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Marit Lomundal Sæther

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand