Rangering 5 i Moss
Lisensiert siden 2019

Om Helge Ekelund

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitet i Oslo i 2016. Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokatfullmektig Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett og straffesaker.

Se mer

Kompetanseområder

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Arbeidsrett
Familie og individ Arbeidsrett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Familie og individ Arverett

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Familierett
Familie og individ Familierett

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Barnevern
Familie og individ Barnevern

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Skilsmisse
Familie og individ Skilsmisse

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Konkurs
Økonomi og finans Konkurs

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Prosedyre
Prosedyre Prosedyre

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Helge Ekelund rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

5. av 46 mest populær i Moss 34 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Helge Ekelund

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Helge Ekelund til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Helge Ekelund

Klikk for å vurdere

Postadresse

Postboks 215

1767 Halden

Besøksadresse

Welhavens Gate 2B

1530 Moss

Språk

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand