Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 150. av 321 mest populær i Trondheim

Om Torbjørn Wiken


Torbjørn Wiken er en advokat i Trondheim og jobber for Advokatfirmaet Magnus Legal AS. Selskapet har 26 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim. Besøksadressen er Skonnertveien 7, 7053 RANHEIM. På Advokatguiden har Torbjørn Wiken 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Kompetanseområder


Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter. Antall anmeldelser og den samlede poengsum er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Torbjørn Wiken rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

150. av 321 mest populær i Trondheim 15 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Torbjørn Wiken

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Torbjørn Wiken til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Torbjørn Wiken

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Bevilling siden 2017

Adresse


Postadresse

Skonnertvegen 7

7053 Ranheim

Besøksadresse

Skonnertveien 7

7053 RANHEIM

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.