Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 50. av 323 mest populær i Trondheim

Om Torbjørn Wiken


Torbjørn Wiken er en advokat i Trondheim og jobber for OKEA AS. Selskapet har 3 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim Besøksadressen er Skonnertveien 7, 7053 RANHEIM. På Advokatguiden har Torbjørn Wiken 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 31 sidevisninger.

Kompetanseområder


Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter og profilvisninger. Antall anmeldelser, den samlede poengsum og antall profilvisninger er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Torbjørn Wiken rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

50. av 323 mest populær i Trondheim 31 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Torbjørn Wiken

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Torbjørn Wiken til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Torbjørn Wiken

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
Tilgjengelighet
Kvalitet på arbeidet
Gjennomføring
Kommunikasjon
Bevilling siden 2017

Adresse


Postadresse

Skonnertvegen 7

7053 Ranheim

Besøksadresse

Skonnertveien 7

7053 RANHEIM

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre