Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 31. av 5405 mest populær i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Bevilling siden 2001

Om Elise Stilloff


Jeg er fast bistandsadvokat i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har bred erfaring i saker om voldtekt og vold i nære relasjoner, både under etterforskning og i domstolen. Jeg er også forsvarer i straffesaker og har særlig kompetanse i saker om prøveløslatelse fra forvaring og opphør av tvungent psykisk helsevern. Andre spesialområder er prosedyre, arbeidsrett, barnevern, barnefordeling og saker for Kontrollkommisjonen. Jeg er faglig dyktig, løsningsorientert, effektiv og empatisk.

Se mer

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter. Antall anmeldelser og den samlede poengsum er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Elise Stilloff rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

31. av 5405 mest populær i Oslo 292 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Elise Stilloff

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Elise Stilloff til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Elise Stilloff

Klikk for å vurdere

Anmeldelse Anbefales på det sterkeste
En tidligere klient skrev en anmeldelse 9. februar 2021
5.0
Anbefales på det sterkeste

Elise er en fantastisk advokat som gjør virkelig en flott jobb. Vi har et godt samarbeid sammen og da også en god kommunikasjon. Hun er tilgjengelig og svarer raskt på henvendelser. Jeg vet hvor jeg har henne og hun er både effektiv, snill og ikke minst ærlig. Hun bryr seg om sine klienter og ivaretar sine klienter på en god måte. Anbefaler Elise på det sterkeste som advokat!

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomfør
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


5.0 1 anmeldelse

Adresse


Postadresse

Postboks 6983 St. Olavs plass

0130 Oslo

Besøksadresse

Kristian Augusts gate 10

0164 OSLO

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.