Skatt og avgift

Finn en god skatterett advokat

 1. Fyll ut skjemaet Detaljer om din sak og din kontaktinfo.

 2. Vi videresender det til advokater Din forespørsel er sendt til advokater med ekspertise innen fagfeltet du trenger.

 3. Motta tilbud Du vil motta tilbud fra ulike advokater og du kan velge den som passer deg best.

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre

Denne informasjonen gis kun til advokatene på Advokatguiden. Vi deler ikke din informasjon til eksterne tjenester.

 1. Fyll ut skjemaet Detaljer om din sak og din kontaktinfo.

 2. Vi videresender det til advokater Din forespørsel er sendt til advokater med ekspertise innen fagfeltet du trenger.

 3. Motta tilbud Du vil motta tilbud fra ulike advokater og du kan velge den som passer deg best.

Hva gjør advokater innen skatterett?

Skatt og avgift er kompliserte juridiske fagområder. Det kreves kunnskap og kompetanse for å optimalisere skatt og avgift innenfor et regelverk som er i kontinuerlig endring, og samtidig sørge for at man ikke trår feil.

Det er utrolig verdifullt å ha en skatteadvokat på sin side. Skatteadvokaten kan svare på alle spørsmålene dine om skatt og avgift, og hjelpe deg med skatteoptimalisering. 

Skatteretten

Skatteretten er en spesiell del av den norske forvaltningsretten. Det er en rekke særegne regler innen skatterett som avviker fra de generelle forvaltningsrettslige reglene. 

Det er som regel privatrettslige disposisjoner som ligger til grunn for hvordan saker bedømmes etter skatteretten, og skattelovgivningen bruker mange privatrettslige ord og uttrykk. 

Hva kan en skatteadvokat gjøre for meg?

En skatteadvokat kan hjelpe deg på mange områder, både som bedrift og privatperson.

Selskapsskatt

Selskapsskatt er den skatten alle bedrifter i Norge må betale. Det skal fremgå av næringsoppgaven hvor mye bedriften skatter. Noen typiske problemstillinger innen selskapsskatt er:

 • Å strukturere bedrifter mest mulig skatteoptimalt
 • Skattemelding for næringsdrivende
 • Innrapportering av skatt
 • Oppkjøps- og transaksjonskostnader
 • Skatt på finansielle instrumenter

Personskatt

Dersom selskapet er privateid er personbeskatning en annen problemstilling man må ta stilling til. For nye selvstendige næringsdrivende er det lurt å samarbeide med en skatteadvokat om å finne skatteoptimale løsninger. En skatteadvokat kan for eksempel:

 • Yte personlig skatterådgivning
 • Bistå med skattemelding og selvangivelse
 • Veiledning innen arbeidsgivers forpliktelser
 • Skattemessig inn- og utflytting
 • Bistand i forbindelse med norske og/eller utenlandske investeringer
Hva kan en skatteadvokat gjøre for meg?

Eiendomsskatt

I Norge betales det eiendomsskatt av verdien av en fast eiendom. Dette er en kommunal skatt, og derfor opp til kommunen å avgjøre hvilken skattesats som er gjeldende, hvordan det skal kreves inn, og hvordan skattetakstene skal fastsettes. 

Avhengig av hvilken kommune du har fast eiendom i, kan det hende du må betale eiendomsskatt. I Norge er det eiendomsskatt i 282 kommuner, og dette er derfor noe som berører mange nordmenn.

Finn en advokat innen skatterett i dag

Har du behov for en advokat innen skatterett? Advokatguiden er først og fremst en portal hvor klienter og advokater kan komme i kontakt med hverandre. Advokatguidens viktigste oppgave er å bidra til en mer transparent advokatbransje, og dermed legge til rette for sunn konkurranse. 

Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med skattlegging og -optimalisering eller har andre skatterettslige spørsmål, trenger du en skatteadvokat. 

Advokatguiden hjelper deg

Bruk Advokatguiden til å finne en skatteadvokat i nærheten av deg og les anmeldelser fra tidligere klienter. Da finner du raskt ut om dette er en advokat som passer dine behov, eller om du skal lete videre.