Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 83. av 5394 mest populær i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Bevilling siden 2015

Om Henriette Willix


Advokat Henriette Willix arbeider primært med straffesaker, og da særlig ØKOKRIM-saker. Willix har videre rik prosedyreerfaring fra sivile saker, og da særlig innenfor erstatning- og forsikringsrett, hvor hun har særskilt kompetanse på profesjonsansvarets område. For øvrig arbeider hun med arbeidsrett, foreldretvister, diskrimineringssaker og fast eiendom. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat, og er en av våre advokater som inngår i firmaets samarbeid om en vaktordning hos DIXI ressurssen...

Se mer

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Henriette Willix rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

83. av 5394 mest populær i Oslo 59 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Henriette Willix

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Henriette Willix til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Henriette Willix

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand